Всички снимки заснети от мен и моя екип, публикувани на сайта и тези, които получавате са със запазени авторски права. Запазвам правото си за признаване на авторство и всяко публикуване на произведения в публичното пространство и преотстъпването им на трети лица, да става чрез подписани снимки, специално създадени за целта.

Запазвам правото си да използвам снимковия материал в собствения ми сайт, изложби, както и в издаваните и преиздаваните от мен брошури, списания и книги, освен ако няма допълнителни казуси, които подлежат на договорка. Използването на снимковия материал за комерсиални цели, участия в конкурси и т.н. става с изричното знание и разрешение от автора.